Jdi na obsah Jdi na menu
 


Účast na projektech

OBDOBÍ 2019/2020 - 2020/2021

Název projektu: 

1. Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Pavlov

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Pavlov, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014861

logolink_msmt_vvv_hor_barva_cz.jpg

 

 

 

Od 1. 9. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši  479.768,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Školní asistent - personální podpora ZŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů
 • Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové vzdělávání
 • Klub pro účastníky ŠD - klub zábavné logiky a deskových her
 • Projektový den mimo ŠD
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (ŠD)

OBDOBÍ 2016 - 2019

Název projektu

1. INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

(č. reg. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183)

9.12. 2016

PROHLÁŠENÍ O SPOLUPRÁCI:

Pedagogická fakulta UP Olomouc, zastoupená řešitelem projektu 

doc.Mgr. Jiřím Langerem,PhD.

a Základní škola a Mateřská škola Pavlov, zastoupená ředitelkou 

Janou Marešovou,

se dohodli na spolupráci při naplňování cílů projektu, kterým je podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

PŘEDMĚT SPOLUPRÁCE:

 • přímá práce se žákem se SVP
 • podpora při konzultacích se zákonnými zástupci žáků se SVP
 • podpora třídního klimatu
 • metodické vedení učitelů při společném vzdělávání žáků se SVP, pomoc při vedení dokumentace těchto žáků

2. MODERNÍ FORMY VÝUKY ZŠ A MŠ PAVLOV

Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Pavlovregistrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004967

logolink_msmt_vvv_hor_barva_cz--1-.jpg

 

 

 

Od 1. 9. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 502.201, hradíme tyto aktivity:

·         Chůva - personální podpora MŠ

·         Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin _Matematická pregramotnost

·         Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

·         Individualizace vzdělávání v MŠ

·         Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost

·         Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost

·         Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze

·         Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

·         Čtenářský klub pro žáky ZŠ

·         Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

·         Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 

 

 

 

 

 
 

 


Poslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< prosinec / 2020 >>